Gezinshuis Doorzon

Welkom op de website van Gezinshuis Doorzon


Wie zijn wij:

Wat is een Gezinshuis:
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Gezinshuisouders (echtpaar, samenwonend stel of single) vangen hen op in hun gezin in een normale leefomgeving. Gezinshuisouders vormen 24/7 de vaste basis en bieden professionele begeleiding.

In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Gezinshuisouders zijn de vaste opvoeders, zij vormen de vaste basis.

Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn gezinshuisouders professionele opvoeders.
(Bron: gezinshuis.com)

Samenwerking:
Gezinshuis.com - https://www.gezinshuis.com